Céard Atá Nua


Tá eFlow tar éis athrú. Le bliain anuas, bhíomar go dian i mbun oibre ar chuma nua a chur ar an suíomh gréasáin, ionas go mbeadh sé ní b’áisiúla duitse. Go bunúsach, tá an suíomh nua tógtha thart timpeall ar cholúin an iomasachais agus na hinúsáidteachta – beidh tú i gcónaí i ngiorracht cúpla clic ó do dhola a íoc nó rochtain a fháil ar do chuntas ar líne. 

Teastaíonn Uaim...

Táimid tiomanta a chinntiú gur féidir le custaiméirí eFlow na codanna den suíomh gréasáin ar gá dóibh rochtain a fháil orthu a aithint láithreach, chun a gcuid tascanna inmhianaithe a chur i gcrích.

Soláthraíonn an ceithre phríomhchnaipe ar an leathanach baile rochtain éasca ar an bpróiseas íocaíochta dolaí agus pionóis d’úsáideoirí dola neamhchláraithe an M50, chomh maith le pointe iontrála chun sonraí do chuntais a nuashonrú/athrú. Ceadaíonn an barra nua nascleanúna ag barr an tsuímh rochtain ghasta, gan suaitheadh ar na roghanna seo, mar aon le clárú cuntais agus pionós a achomharc. Chomh maith leis sin, is féidir le custaiméirí eFlow an barra nascleanúna a úsáid chun a gcuntas ar líne a ghníomhachtú, logáil isteach ina gcuntas ar líne, agus ainm úsáideora nó pasfhocal dearmadta a aisghabháil. 

Do Chuntas Ar Líne

Ar cheann de na hathruithe is tábhachtaí ar eFlow.ie tá leathnú agus feabhsú cuntais ar líne ár gcustaiméirí cláraithe. Tá sé mar sprioc againn thú a chur chun tosaigh le cur chuige i dtreo seirbhís féinseirbhíse gan dua, anois is féidir le sealbhóirí cuntas Clibe agus Físeáin de chuid eFlow:

 • Breathnú ar mhiondealú iomlán trédhearcach dá ráitis mhíosúla

 • Feithiclí a chur lena gcuntas agus a bhaint astu freisin

 • Clibeanna a athshannadh ó fheithicil amháin go ceann eile

 • Teagmhálaithe údaraithe a chur leis an gcuntas agus a bhaint astu

 • Breathnú ar thuairisc na dturas agus na n-íocaíochtaí dá gcuid

 • Íocaíochtaí ad hoc a dhéanamh ar a gcuntas

 • A gcuid sonraí pearsanta agus billeála a nuashonrú agus a leasú i dtimpeallacht shlán

I gcás custaiméirí gnó, tá na huirlisí bainistíochta cuntais ar líne seo níos cumhachtaí fós:

 • Smacht iomlán ar cheadanna rochtana ilúsáideora,

 • Anailís iníoslódáilte ar thurais agus idirbhearta feithiclí cuideachta

 • Oiriúnú ainmneacha feithiclí ar mhaithe le soiléire uasta

 • Feidhmiúlacht ainmniúcháin flít

Anseo le Cabhrú

Nach bhfuil tú cinnte faoin gcaoi le dola a íoc nó nach bhfuil a fhios agat cén áit ar féidir sonraí do chárta creidmheasa a nuashonrú i do chuntas? Dea-scéal! Tá bonn mór faisnéise i rannóg nuashonraithe agus fheabhsaithe um Cabhair & Treoir eFlow, áit ina bhfuil go leor ceisteanna coitianta, agus iad deighilte go háisiúil de réir ábhar, ar nós an M50, do chuntas ar líne agus do bhille

Soiléire Foirfe

Inár gclaochlú mór, tá athrú déanta againn, freisin, ar chuid de théarmaíocht eFlow, ionas go bhfuil sé níos éasca gnéithe áirithe den suíomh gréasáin a aimsiú agus teacht orthu ar bhealach níos soiléire agus níos cuidithí:

Tugtar cuntais bhreisithe anois ar chuntais réamhíoctha. Níl ach athrú ainm i gceist agus níl aon tionchar aige ar shonraí íocaíochta na gcustaiméirí réamhíoctha.

Tugtar cuntais íocaíochta bille anois ar chuntais iar-íoctha. Níl ach athrú ainm i gceist agus níl aon tionchar aige ar, ná ní athraíonn sé sonraí íocaíochta na gcustaiméirí iar-íoctha.

Tugtar cuntais ar líne anois ar chuntais chumasaithe gréasáin.

Chun rochtain a fháil ar ár bhfoirm iarratais um chealú fógra, ní mór duit cliceáil anois ar Teastaíonn Uaim Pionós a Achomharc.


Úsáideann an láithreán gréasáin seo fianáin, trí leanúint ar aghaidh, comhaontaíonn tú lena n-úsáid.
Foghlaim níos mó faoi fhianáin agus conas iad a bhainistiú.

X