Privacy Statement


1. Ginearálta

1.1 Tá an suíomh gréasáin seo de chuid eFlow á fheidhmiú ag Sanef ITS Operations Ireland Limited (“emovis operations Ireland”) thar ceann Bonneagar Iompair Éireann ("BIÉ"). Tá meas iomlán ag emovis operations Ireland agus an ÚBN ar do cheart chun príobháideachais, agus ní bhaileofar aon sonraí pearsanta fút ar an suíomh gréasáin seo gan do chuid feasachta agus cead soiléir roimh ré. Déileálfar le haon sonraí pearsanta a thugann tú dúinn go deonach go hiomlán faoi réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003.

1.2 Léigh téarmaí an ráitis phríobháideachais seo go cúramach, le do thoil, mar trí chuairt a thabhairt ar an suíomh gréasáin seo, tógfar le tuiscint go bhfuil glactha agat le téarmaí an ráitis phríobháideachais seo.

2. Bailiú agus úsáid sonraí pearsanta

2.1 Ní bhaileoimid aon fhaisnéis fút a shainaithníonn go pearsanta thú nuair a thugann tú cuairt ar ár suíomh gréasáin, ach amháin má roghnaíonn tú an fhaisnéis sin a chur ar fáil dúinn. Braitheann an fhaisnéis a bhailímid ar an méid a dhéanann tú nuair atá tú ar ár suíomh gréasáin.

2.2 Má thugann tú cuairt ar ár suíomh gréasáin d’fhonn brabhsáil, léamh nó íoslódáil, déantar do sheoladh IP, an cineál brabhsálaí atá agat agus fad sheisiúin an úsáideora a bhailiú agus a stóráil go huathoibríoch. Bainimid úsáid as an bhfaisnéis seo chun cabhrú linn ár suíomh a dhéanamh níos úsáidí do chuairteoirí, chun foghlaim faoi líon na gcuairteoirí a thagann chuig ár suíomh agus an cineál teicneolaíochta a úsáideann ár gcuairteoirí. Ní dhéantar faisnéis faoi dhaoine aonair a rianú nó a thaifeadadh nuair a thugann siad cuairt ar an suíomh. D’fhéadfaimis staitisticí comhiomlána faoinár n-úsáideoirí i dtéarmaí uimhreacha, patrúin tráchta agus faisnéis suímh ábhartha a thiomsú agus a thuairisciú. Ní chuimseoidh a leithéid de staitisticí aon fhaisnéis a shainaithneoidh daoine go pearsanta.

2.3 Féadfaidh tú rogha a dhéanamh sonraí pearsanta a sholáthar dúinn (m.sh. ainm, seoladh r-phoist agus poist) i gcomhfhreagras ar cheann de na seoltaí liostaithe ar ár suíomh gréasáin. Ní úsáidimid na sonraí seo ach amháin chun déileáil le do fhiosrúchán.

2.4 Má osclaíonn tú cuntas nó má íocann tú dola ar ár suíomh gréasáin, iarraimid ort d’ainm, do sheoladh r-phoist, uimhir ghutháin teagmhála, cláruimhir feithicle agus sonraí cárta creidmheasa, cárta dochair nó dochair dhírigh a sholáthar dúinn, i measc rudaí eile. Bainimid úsáid as na sonraí seo chun d’íocaíocht dola a phróiseáil agus/nó do chuntas clibe a riar. Ní bhailímid aon sonraí pearsanta seachas an méid atá riachtanach chun na cuspóirí seo a chomhlíonadh.

3. Nochtadh Sonraí Pearsanta

3.1 Féadfar do chuid sonraí pearsanta a nochtadh dár ngníomhairí, dár gconraitheoirí agus soláthraithe seirbhíse chomh fada is atá a leithéid riachtanach go réasúnta chun na críocha léirithe anseo thuas.

3.2 Féadfar faisnéis a roinnt le gníomhaireachtaí teistiméireachta creidmheasa freisin faoin gcaoi a láimhseálann tú do chuntas Clibe.

4. Fianáin

4.1 Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as fianáin, mar sin d’fhéadfaí fianán a chur i do bhrabhsálaí idirlín. Is éard atá i gceist le fianáin ná comhaid téacs bheaga a sholáthraíonn eolas dúinn faoi cé chomh minic is a thugann duine cuairt ar ár suíomh, agus cad a dhéanann sé/sí i rith na gcuairteanna sin. Níl aon eolas a shainaithníonn daoine go pearsanta sna fianáin féin ach má thugann tú eolas dúinn, d’fhéadfadh sé a bheith nasctha leis na sonraí stóráilte san fhianán.

4.2 Mura dteastaíonn uait go nglacfadh do bhrabhsálaí le fianáin, is féidir leat an rogha um ghlacadh le fianáin a mhúchadh i socruithe do bhrabhsálaí. Trí dhíchumasú a dhéanamh ar thacaíocht fianán, d’fhéadfaí an suíomh gréasáin seo a chosc ó fheidhmiú i gceart agus b’fhéidir nach bhféadfaí an t-eolas agus na gnéithe ar fad a úsáid i gceart.

Le haghaidh a thuilleadh faisnéise faoin gcaoi ina úsáideann an suíomh gréasáin seo fianáin cliceáil anseo .

5. Slándáil

5.1 Chun críocha slándála an tsuímh agus chun a chinntiú go leanann an suíomh gréasáin seo ar aghaidh de bheith infhaighte do na húsáideoirí go léir, úsáideann ár gcóras ríomhairí ríomhchláir bhogearraí chun monatóireacht a dhéanamh ar thrácht líonra ionas gur féidir iarrachtaí neamhúdaraithe ar fhaisnéis a uaslódáil nó a athrú nó dochar a dhéanamh ar dhóigh eile a aithint. Tá dianchosc ar iarrachtaí neamhúdaraithe faisnéis a uaslódáil nó faisnéis ar ár suíomh gréasáin a athrú agus d’fhéadfaí pionós a ghearradh de réir an dlí.

5.2 Coimeádfar do chuid sonraí pearsanta a soláthraíonn tú dúinn ar fhreastalaithe slána á n-óstáil ag emovis operations Ireland. De dheasca nádúir an idirlín, ní féidir linn ráthaíocht a thabhairt maidir le slándáil aon fhaisnéise a chuireann tú chugainn ar líne. Mar sin féin, tugaimid faoi na céimeanna réasúnta uile (lena n-áirítear bearta slándála teicniúla agus eagraíochtúla cuí) chun do chuid sonraí pearsanta a chosaint.

6. Athruithe ar an Ráiteas Príobháideachais seo

6.1 Ó am go chéile, d’fhéadfaimis cinneadh a dhéanamh ár ráiteas príobháideachais a athrú, ach taispeánfar aon athruithe ar an leathanach seo chun tú a choimeád suas chun dáta maidir leis an gcaoi ina ndéantar faisnéis a bhailiú, a úsáid agus a nochtadh. Má tharlaíonn sé ag am ar bith go mbeartaímid úsáid a bhaint as sonraí pearsanta i mbealach éagsúil ón mbealach atá leagtha amach sa ráiteas príobháideachais seo, nó ón gceann a nochtadh duit ar dhóigh eile ag am an bhailithe, cuirfimid ar an eolas tú, agus beidh an rogha agat cibé ar cheart nó nár cheart dúinn do chuid sonraí a úsáid sa chaoi nua.

7. Ceart Rochtana agus Scrios Sonraí

7.1 Tá sé de cheart agat, faoi réir díolúintí áirithe, cóip a fháil d’aon sonraí pearsanta atá á gcoinneáil againn fút agus aon mhíchruinnis i sonraí dá leithéid a cheartú. Tá sé de cheart agat freisin, faoi réir coinníollacha áirithe, iarratas a dhéanamh go scriosfaí aon sonraí pearsanta atá á gcoinneáil againn fút. Más mian leat leas a bhaint as aon cheann de na cearta seo, scríobh chugainn, le do thoil ag: eFlow, Teach Cape, Páirc Oifigí an Chinn Thiar, Baile Átha Cliath 15, marcáilte le haghaidh airde "Oifigeach Cosanta Sonraí". Déileálfar le d’iarratas chomh luath agus is féidir agus ní thógfaidh sé níos mó ná 40 lá chun é a phróiseáil.

Beartas Fianán

1. Cuspóir

Is é cuspóir an bheartais seo tuiscint shoiléir a sholáthar do chuairteoirí ar láithreáin ghréasáin eFlow ar conas a úsáidimid fianáin agus lena mhíniú dóibh conas is féidir le cuairteoirí fianáin a bhainistiú.

2. Scóip

Baineann an beartas seo leis na láithreáin ghréasáin a leanas de chuid eFlow:

3. Réamhrá

Is comhad beag téacs atá i bhfianán a chuireann do bhrabhsálaí gréasáin ar do ríomhaire le linn aon idirghníomhú a bhíonn agat le láithreáin ghréasáin éagsúla. Is éard atá i gceist le fianáin ar láithreáin ghréasáin eFlow faisnéis anaithnid faoin úsáideoir agus úsáidtear iad ar ár láithreáin ghréasáin ar chúiseanna éagsúla, lena n-áirítear iad seo a leanas:

  • logáil isteach seisiúin úsáideora a rianú ionas gur féidir le gach úsáideoir nascleanúint shlán a dhéanamh gan cur isteach orthu ar leathanaigh éagsúla ghréasáin ar ár láithreáin ghréasáin;

  • an méid trácht isteach ag a bhfuil rochtain á fáil ar sheirbhísí ó fhreastalaithe gréasáin eFlow a chothromú;

  • meicníocht iontaofa a sholáthar dár láithreán gréasáin chun cuimhne a choimeád ar staid an láithreáin ghréasáin nó ar ghníomhaíochtaí a rinne an t-úsáideoir roimhe seo. Féadtar a áireamh leis seo cén roghanna agus/nó cén leathanaigh ar thug an t-úsáideoir cuairt orthu roimhe seo.

Tá roinnt fianán ar ár láithreáin ghréasáin “fíor-“ riachtanach go bhfeidhmeoidh seirbhísí an láithreáin ghréasáin agus cé nach bhfuil cinn eile “fíor-“ riachtanach, teastaíonn siad chun eispéireas níos fearr a chruthú do chustaiméirí agus/nó chun faisnéis a sholáthar dúinn ar mhaithe le feabhas a chur ar an láithreán amach anseo. Úsáidtear fianáin “tríú páirtí” eile chun uirlisí agus giuirléidí breise a sholáthar ar an láithreán.  

4.0 Cineálacha Cookie

4.1 Fianáin atá Fíor-Riachtanach

Tá fianáin seisiúin fíor-riachtanach ar ár láithreáin ghréasáin d’fhonn go bhfeidhmíonn na láithreáin agus go mbaineann siad leibhéal inghlactha feidhmíochta amach. Seo a leanas na fianáin seo, nach nglacann agus nach gcoimeádann aon fhaisnéis phearsanta:

Faisnéis faoi Aitheantas Úsáideoirí a Choimeád Úsáidimid fianáin seisiúin chun cabhrú leat tabhairt faoi roinnt feidhmeanna ríthábhachtacha ar ár láithreán gréasáin, ar nós sonraí logála isteach a choimeád do gach seisiún de réir mar a nascleanann tú trí leathanaigh éagsúla agus go bhfaigheann tú fáil ar sheirbhísí éagsúla ar ár láithreán, ar nós; clárú le haghaidh cuntais, íocaíocht a dhéanamh agus níos mó.

Ina theannta sin, cuireann fianáin seisiúin feabhas ar fheidhmíocht an láithreáin ghréasáin tríd an ngá a íoslaghdú leis an bhfaisnéis a aistriú arís agus arís eile thar an idirlíon fad atá seirbhís láithreán gréasáin á soláthar.
Cothromú Ualaigh Úsáidimid fianáin seisiúin ar mhaithe le cuspóirí cothromaithe ualaigh chun anailís a dhéanamh ar an trácht isteach ar an ngréasáin agus chun an trácht sin a leithdháileadh ar fud ár bhfreastalaithe láithreán gréasáin. Is gá an cothromú seo a dhéanamh chun leibhéal inghlactha feidhmíochta a sholáthar ó sheirbhísí ár láithreán gréasáin.

Ní stóráiltear fianáin seisiúin go buan ar d’fhearas agus éagann siad nuair a chuireann tú deireadh le do sheisiún brabhsála.

4.2 Fianáin nach bhfuil Fíor-Riachtanach

Úsáidtear Fianáin Sheasta chun faisnéis staitistiúil a bhailiú ó úsáideoirí ar ár láithreáin ghréasáin agus chun feabhas a chur ar eispéireas custaiméirí ar ár láithreáin. Úsáidimid na fianáin seo chun feabhas a chur ar eispéireas na gcustaiméirí nuair a bhíonn úsáid á baint acu as ár láithreáin agus chun feabhas leanúnach a chur ar ar láithreán, mar seo a leanas:

D’fhéadfadh fianáin sheasta fanacht ar d’fhearas ar feadh tréimhse ama ach ní bhailíonn siad aon fhaisnéis phearsanta ó aon úsáideoir.

Anailísíocht Google Úsáidimid seirbhís anailísíochta ó Google chun cabhrú linn athchuairteoirí chuig ár láithreáin ghréasáin a aithint. Trí aitheantóir anaithnid a ghintear go randamach a mheaitseáil, táimid in ann faisnéis shonrach bhrabhsála a thaifeadadh, ar nós fhoinse do bhealaigh chuig ár láithreán, na leathanaigh ar fhéach tú orthu, cén roghanna a roghnaigh tú, agus an bealach a ghabh tú chun do bhealach timpeall ár láithreáin a dhéanamh. Nuair a bhíonn an fhaisnéis seo againn, bímid in ann feabhas leanúnach a chur ar ár láithreáin.
Aithint Athchuairteoirí Úsáidimid fianáin sheasta chun athchuairteoirí chuig ár láithreán gréasáin chárta luaíochtaí a shainaithint. Cuireann an fianán seo feabhas ar eispéireas an chustaiméara trí chosc a chur ar an splancscáileán a thaispeáint athuair mar thabhairt isteach i gcás athúsáideoirí na seirbhíse.

4.3 Fianáin Tríú Páirtí

Tá roinnt gnéithe breise á soláthar againn ar ár láithreáin ghréasáin i bhfoirm uirlisí agus ghiuirléidí a gceapaimid a d’fhéadfadh bheith ina n-ábhar spéise do roinnt dár gcustaiméirí. Seo a leanas iad:

Uirlisí agus Giuirléidí Chun feidhmiúlacht bhreise a sholáthar dár n-úsáideoirí, tá roinnt uirlisí agus giuirléidí curtha ar fáil againn ar ár láithreáin ghréasáin. Tá uirlisí ar nós fothaí RSS i bhfeidhm chun fothaí a thaispeáint ó chraoltóirí móréilimh a gceapaimid a d’fhéadfadh bheith ina n-ábhar spéise dár n-úsáideoirí (e.g. Irish Times, tuartha na haimsire etc.). Cuireann uirlisí eile mearnaisc le láithreáin ghréasáin mhóréilimh (e.g. Amazon.com).

Ní fianáin Tríú Páirtí á rialú againn agus ní féidir linn rochtain a fháil ar conas a oibríonn siad. Molaimid duit a sheiceáil leis na heagraíochtaí tríú páirtí seo chun breis faisnéise a fháil faoi rialú na bhfianán seo. Tabhair faoi deara, chomh maith, go gcuireann ár láithreán gréasáin naisc ar fáil le roinnt dár gcomhpháirtithe gnó agus le heagraíochtaí eile ar nós carthanachtaí a bhféadfadh go rabhamar ag oibriú leo le linn na bliana. Trí chliceáil ar aon chinn de na naisc seo, d’fhéadfaí thú a thabhairt chuig láithreán gréasáin na heagraíochta ar leith sin. Féadfaidh gach ceann de na heagraíochtaí seo a bhfianáin féin a shocrú ar do bhrabhsálaí gréasáin agus níl aon smacht againn air seo.

5. Fianáin a Rialú

Trínár láithreán gréasáin a úsáid, comhaontaíonn tú gur féidir linn fianáin a bhfuil géarghá leo agus iad siúd nach bhfuil géarghá leo a chur ar d’fhearas. Más mian leat cosc a chur ar na fianáin bhrabhsálaí gréasáin atá socraithe ar d’fhearas nó iad a bhlocáil, féadfaidh tú seo a dhéanamh i do shocruithe brabhsálaí gréasáin. Mínítear san fheidhm “Cabhair” atá laistigh de gach brabhsálaí conas na socruithe seo a athrú. Seo a leanas cuid de na brabhsálaithe gréasáin:
 

Microsoft Internet Explorer

Conas fianáin a scriosadh in Microsoft Internet Explorer

Google Chrome

Conas fianáin a scriosadh in Google Chrome

Firefox

Conas fianáin a scriosadh in Firefox

Safari

Conas fianáin a scriosadh in Safari  

Chun teacht ar fhaisnéis níos cuimsithí ar conas fianáin a bhainistiú ar réimse fairsing de shaghsanna brabhsálaí, chomh maith le sonraí ar conas fianáin a bhlocáil ó d’fhearas, tabhair cuairt, le do thoil, ar http://aboutcookies.org

Tabhair faoi deara, le do thoil, má bhlocáiltear fianáin, d’fhéadfadh seo cosc a chur ar go leor feidhmeanna agus seirbhísí a chuireann an láithreán gréasáin ar fáil. Má bhaintear úsáid roinnte as fearas, déanfaidh do shocruithe fianáin difear do gach úsáideoir den fhearas sin.
 


Úsáideann an láithreán gréasáin seo fianáin, trí leanúint ar aghaidh, comhaontaíonn tú lena n-úsáid.
Foghlaim níos mó faoi fhianáin agus conas iad a bhainistiú.

X